Financieel beheer Rotterdam

Als we kijken naar financieel beheer in Rotterdam, dan zie je dat dit bij de meeste gevallen van kracht is of wordt voor mensen die in een zorginstelling in of rond Rotterdam verblijven. Financieel beheer in Rotterdam betekent in dat geval dat het geld van mensen die dit niet zelf meer kunnen beheerd wordt. De beheerder van het geld behartigt dan alle financiële belangen, dit van de afhandeling van het betalingsverkeer tot subsidieaanvragen en het contact met de bank. Ook de belastingen vallen in dat geval onder financieel beheer in Rotterdam.

 

Geen vermenging van AWBZ gelden voor de zorg en eigen middelen

In het kader van de AWBZ betekent financieel beheer in Rotterdam dat instellingen met de zorgkantoren afspraken overeenkomen over de inhoud van de zorg en ook over de financiën. Nadat de verplichte bijdragen als bijvoorbeeld de zorgverzekering en loonheffing zijn verrekend, blijft er altijd een vrij te besteden bedrag over. Dit geld mogen instellingen niet zelf namens de cliënt beheren. Reden? Omdat anders vermenging van eigen middelen met de AWBZ gelden die bestemd zijn voor de zorg kan ontstaan. Dan ook komt financieel beheer in Rotterdam dus nadrukkelijk om de hoek.

 

Client moet zelf verzoek voor financieel beheer indienen

In het geval er een bewindvoerder aangesteld wordt, zal frequent verantwoording afgelegd moeten worden over het financieel beheer in Rotterdam. Overigens dient de aanvraag voor financieel beheer in Rotterdam door de persoon zelf ingediend te worden. In de praktijk is dat doorgaans een vertegenwoordiger in de vorm van een familielid. Soms is bewindvoering niet meteen noodzakelijk als je kijkt naar financieel beheer in Rotterdam. In dat geval kan door zaakwaarneming op basis van een overeenkomst tussen in dit geval de SVB en de persoon die financieel beheer aanvraagt voor financieel beheer zorggedragen worden.

 

Verantwoording aan kantonrechter en de bewindvoerder

Als wel bewindvoering door de kanonrechter is uitgesproken, is de SVB op financieel vlak de vertegenwoordiger van de cliënt. Wat betreft de behartiging van persoonlijke belangen van de cliënt geldt dat die bij de familie of bij een curator of mentor ligt en dus niet bij de SVB. Als sprake is van bewindvoering dat door de kantonrechter is uitgesproken dan dient overigens niet alleen aan de kantonrechter verantwoording voor het financieel beheer in Rotterdam afgelegd te worden, maar ook aan de bewindvoerder. Overigens is financieel beheer in Rotterdam niet alleen aan de orde voor cliënten in zorginstellingen. Dit kan ook in tal van andere omstandigheden aan de orde zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *